THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thăng Long Maritime xin gửi đến Quý Cổ đông Thông báo v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2024 (Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau.

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên đến các Quý Cổ đông.

(Chi tiết vui lòng xem link đính kèm)./.

Thong bao gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien nam 2024

BTC ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 của TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *