Skip to Content

Category Archives: Company

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tổ chức khoá đào tạo đánh giá viên – Internal Audit.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long luôn chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công việc hiện nay cũng như chuẩn bị đội ngũ nhân sự phục vụ phát triển bền vững của công ty. Việc cử cán bộ chuyên viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn luôn được BGĐ công ty chú trọng. Đặc biệt, công tác đào tạo nội bộ luôn là chiến lược trọng tâm mà trong đó thể hiện sự nhất quán, đồng lòng và xuyên suốt trong các chỉ đạo, chính sách đã được Công ty ban hành.

Nhằm trang bị thêm những kiến thức hiểu biết cho đội ngũ CBNV, ngày 31/10/2023 và ngày 01/11/2023 vừa qua,  Công ty đã mời ông Salah Boudemala đại diện của Lloyd’s Register EMEA đến để thực hiện khoá đào tạo đánh giá viên-  Internal Audit. Khoá học về Internal Audit là một phần quan trọng và thiết yếu đối với sự phát triển chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao kiến thức về an toàn và khả năng đánh giá nội bộ trong Công ty. Đặc biệt, đây là một công cụ hỗ trợ đắt lực để đảm bảo tuân thủ theo ISM (International Safety Managementvà SMS (Safety Management System). Khoá học đã trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ nhân viên văn phòng nâng cao hiểu biết về ISM Code, cải thiện khả năng quản lý giám sát hoạt động của tàu đáp ứng tiêu chuẩn của TMSA. Các yêu cầu của PSC, Flag state, Class, Oil major, CDI,…

Sau 2 ngày giảng dạy và học tập nghiêm túc dựa trên những tình huống thực tế, cùng nhau trao đổi và thảo luận thì 100% CBNV đã hoàn thành khoá học và được cấp  ISM Code Internal Auditor.

 Khoá học Internal Audit không chỉ mang lại kiến thức sâu sắc mà còn là bước đột phá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý và an toàn của công ty, sẽ giúp ích rất nhiều cho CBNV công ty trong công tác quản lý, vận hành, khai thác đội tàu.

Yến Nhi

0 1 Continue Reading →

Thăng Long Maritime reviews performance in 2021 and chalk out tasks in 2022

Thang Long Maritime convened a conference on December 21 to review its performance in 2021 and chalk out tasks for the next year. In 2021, thanks to PVTrans leaders’ direction and support from PVTrans’ subsidiaries along with the solidarity, creativity and efforts of the Board of Directors and all employees of the company, Thang Long Maritime has over-fulfilled many targets of assigned tasks, making important contribution to PVTrans amid the unprecedented difficulty of Covid-19 pandemic.

PVT Dawn

Attending and directing the meeting were Mr. Pham Viet Anh – Secretary of the Party Committee, Chairman of the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation; Mr. Nguyen Duyen Hieu, member of the Executive Party Committee, Chief Executive Officer, members of the Board of Directors, Board of Management, Heads of Departments/ Administration Office of the Corporation and leaders of member units of the Corporation.

The event was chaired by Mr. Nguyen Viet Long – Chairman of the Board of Directors, Mr. Phan Cong, CEO and Mrs. Pham Thi Thu Nga, Chairwoman of the Company’s Union.

Board of Directors Chairman Nguyen Viet Long

In 2021, the global economic recovery is not yet in sign due to the impact of the Covid-19 pandemic, besides increasing inflation and rising prices of raw materials. Although sea freight is recovering, the increased demand for iron ore has led to a large number of ships to be demolished, and the shortage of ships due to the absence of new ships has led to a sharp increase in ship prices, making it difficult to invest and develop the company’s fleet.

PVT Dawn’s crew at work

Faced with that situation, Thang Long Maritime proactively updated and assessed the market situation, reassessed customers, balanced cash flow, thereby developing specific operating plans and scenarios to respond promptly. In March 2021, Thang Long Maritime has completed the investment project of a 13,000 DWT vessel (PVT Dawn) and put it into operation on the international market.

In his remarks at the event, CEO Phan Cong said that with the efforts of the whole Company, the drastic efforts of the Board of Directors have brought many positive results in 2021. Accordingly, Thang Long Maritime has exceeded revenue and profit targets, in which revenue reached 220 billion VND, equivalent to 100% of the plan, pre-tax profit reached 9.5 billion VND, equivalent to 237% of the plan. State budget contribution is estimated at 1.9 billion VND, equivalent to 211 % of the 2021’s plan.

Thang Long Maritime has ensured the democratic rights of employees in the workplace, promoted building a corporate culture associated with studying and following Ho Chi Minh’s ideology and moral example in 2021. At the same time, the Company regularly pays attention to the life’s condition of its employees, ensuring income for employees in the current difficult situation.

Spearking at the event, Chairwomen of the Company’s Trade Union Pham Thi Thu Nga has reported on trade union activities in 2021 and key tasks in 2022. On this occasion, Thang Long Maritime also honored collectives and individuals with outstanding achievements in 2021.

Chairwomen of the Company’s Trade Union

Deploying missions for 2022, Thang Long Maritime will continue to improve the efficiency in management and administration, ensuring effective business, preserving and developing capital; organizing effective and safe management, operation of available ships; implementing urgent measures in the epidemic prevention and controlling to maintain continuous business activities while ensuring the health and safety of employees; actively disseminating to all employees about upcoming difficulties and challenges, so that they could join hands and make efforts to help Thang Long Maritime overcome all difficulties and accelerate development.

PVTrans’ Board of Management honor TLM’s outstanding staffs

On behalf of the leaders of PVTrans Corporation, Mr. Nguyen Duyen Hieu – Member of the Executive Committee of the Party Committee, the Corporation CEO has praised and acknowledged the achievements of Thang Long Maritime in this difficult year 2021. At the same time, he also thanked and appreciated the efforts of the Board of Directors and staffs of Thang Long Maritime. Thang Long Maritime has made a very important contribution to the overall achievement of the Corporation. The Corporation’s leaders are very sympathetic to the difficulties of Thang Long Maritime in general and the difficulties of employees in particular during the Covid-19 pandemic. The Corporation CEO believes that, with the effective management, efforts of leaders and employees, Thang Long Maritime will continue to achieve success in 2022 and develop sustainably.

PVTrans CEO Nguyen Duyen Hieu delivers a keynote speech at the conference

In 2022, in the context of the “new normal” full of difficulties and challenges, Thang Long Maritime will continue to promote fleet investment, organize efficient operations of the fleet, ensure efficient and safe business along with capital development; closely follow the assigned tasks; strictly control the financial situation, manage cash flow to ensure stability; focus on risk management and measures to minimize possible losses./.

NTD

0 4 Continue Reading →

Successful Recertification According to ISO 14001 and 22000

Seitan plaid Wes Anderson pug Blue Bottle Marfa, fashion axe Shoreditch PBR. Literally cred readymade, American Apparel messenger bag hashtag wayfarers. Polaroid Banksy crucifix Tumblr keytar. Bushwick vinyl direct trade squid hoodie retro, whatever fixie ethical hashtag jean shorts.

3 Continue Reading →

Looking Forward to the Next Million!

Seitan plaid Wes Anderson pug Blue Bottle Marfa, fashion axe Shoreditch PBR. Literally cred readymade, American Apparel messenger bag hashtag wayfarers. Polaroid Banksy crucifix Tumblr keytar. Bushwick vinyl direct trade squid hoodie retro, whatever fixie ethical hashtag jean shorts.

0 Continue Reading →

Second Distribution Center in Portugal

Seitan plaid Wes Anderson pug Blue Bottle Marfa, fashion axe Shoreditch PBR. Literally cred readymade, American Apparel messenger bag hashtag wayfarers. Polaroid Banksy crucifix Tumblr keytar. Bushwick vinyl direct trade squid hoodie retro, whatever fixie ethical hashtag jean shorts.

0 Continue Reading →