VỀ CHÚNG TÔI

Thang Long Maritime, một đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV TRANS) là nhà cung cấp dịch vụ vận tải và các giải pháp logistics toàn cầu. Chúng tôi có văn phòng tại TP.HCM, Vũng Tàu và mạng lưới đại lý, đối tác trên toàn thế giới, giúp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ toàn cầu.

50
MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ TOÀN CẦU
20
CÁN BỘ NHÂN VIÊN
233546
KHỐI LƯỢNG HÀNG VẬN CHUYỂN MỖI NĂM

Dịch vụ vận tải và các giải pháp logistics toàn diện tạo nên các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của chúng tôi – từ các dịch vụ hậu cầu đến vận chuyển, logistics và giao hàng.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm: Vận tải dầu sản phẩm, hóa chất, dầu thực vật, dịch vụ hàng hải, logistics và các dịch vụ liên quan khác.

THANG LONG MARITIME CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC GIẢI PHÁP VẬN TẢI VÀ LOGISTICS

Thang Long Maritime tập trung phát triển đội tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất với tải trọng từ 10,000 – 20,000 DWT và các tàu supramax tankers từ 50,000 – 60,000 DWT. Đội tàu của chúng tôi hoạt động tại nhiều cảng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Trung Đông, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Vận hành trên quy mô toàn cầu, Thang Long Maritime luôn phấn đấu cung cấp giá trị tối ưu nhất cho khách hàng nhờ vào đội ngũ thuyền viên đạt chuẩn, cán bộ nhân viên tận tâm và hệ thống quản lý chuyên nghiệp.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại TLM, toàn thể CBNV chuyên nghiệp trong lời nói và hành động. Triển khai công việc một cách thành thạo, hiệu quả và với tinh thần trách nhiệm cao. Gắn liền với các giá trị An toàn và Hiệu quả trong Phương châm hành động, Công bằng đối với CBNV, đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất luôn được khuyến khích và đánh giá cao tại Thang Long Maritime, cùng với văn hóa 5S, nhằm hướng đến sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn phục vụ khách hàng.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí, hàng hải, chúng tôi luôn xác định mọi hoạt động trong đơn vị đều trên tinh thần tuân thủ pháp luật; tuân thủ Điều lệ và quy định liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Đây là giá trị gắn liền với các giá trị An toàn và Kỷ cương trong Phương châm hành động của chúng tôi.

Mọi hoạt động của CBNV Thăng Long Maritime đều trên cơ sở tôn trọng Công ty, đối tác, bản thân và đồng nghiệp.
Giá trị Đạo đức được đề cao tại TLM: Hành xử chính trực, trung thực và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.

SỨ MỆNH

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí, chăm lo đời sống CBCNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông, đóng góp cho xã hội.

TẦM NHÌN

Một trong các hãng vận tải dầu khí, dịch vụ hàng hải lớn tại Việt Nam và thương hiệu mạnh trong khu vực.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VIẾT LONG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Thông tin chi tiết

Sinh năm: 1969

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Hàng hải/Quản trị doanh nghiệp

Quá trình công tác

 • 12/1992 – 10/1999: Thủy thủ, sỹ quan boong, Thuyền phó trên các tàu dịch vụ dầu khí PTSC Marine
 • 10/1999 – 05/2001: Nhân viên giám sát điều độ sản xuất PTSC Marine
 • 05/2001 – 09/2001: Tổ trưởng Tổ điều độ – phòng Điều độ sản xuất PTSC Marine
 • 10/2001 – 09/2002: Phó phòng phụ trách phòng Khảo sát và XLCTB PTSC Marine
 • 09/2002 – 03/2005: Trưởng phòng kế hoạch sản xuất – Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí PTSC
 • 03/2005 – 06/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ khai thác PTSC
 • 07/2007 – 09/2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác PTSC
 • 10/2007 – 12/2010: Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ lắp đặt, vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
 • 01/2011 – 12/2011: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC
 • 12/2011 – 05/2012: Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty PTSC
 • 05/2012 – 08/2015: Phó bí thư, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Tổng Công ty PVEIC (nay là Tổng Công ty PVMR)
 • 08/2018 – 10/2018: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR)
 • 07/2018 – 10/2018: Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS)
 • 10/2018 – Nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Thăng Long

Chức vụ hiện tại ở các Công ty khác:

Công ty niêm yết:

Công ty chưa niêm yết:

ÔNG PHAN CÔNG

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

ÔNG ĐOÀN ĐÌNH HIẾU

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

BÀ VÕ THỊ THANH TÙNG

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Giới thiệu về Trưởng BKS Công ty…

BÀ PHẠM THỊ THƠM

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Giới thiệu TV BKS Công ty…

Thông tin chi tiết

Tóm tắt quá trình làm việc của bà Phạm Thị Thơm…

BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG PHAN CÔNG

Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị

Giới thiệu chung về Giám đốc Công ty.

ÔNG ĐẶNG QUỐC THỊNH

Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, An toàn Pháp chế và Thuyền viên

Ông Thịnh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý HSEQ và Thuyền viên.

ĐƠN VỊ VẬN TẢI VÀ LOGISTIC TIÊN PHONG VÀ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Với trụ sở chính đặt tại TP.HCM, chúng tôi có văn phòng ở TP. Vũng Tàu và mạng lưới đại lý, đối tác trải khắp 5 châu lục.

Ship Global, Ship Fast

Đội tàu của Thang Long Maritime hoạt động trên toàn bộ 5 châu lục
Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, hãy gia nhập đội ngũ Thăng Long Maritime!