Vận tải dầu sản phẩm/hóa chất là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thang Long Maritime

Đây là hoạt động kinh doanh chiến lược của Thang Long Maritime. Chúng tôi đang phát triển đội tàu vận tải dầu sản phẩm, hóa chất với trọng tải từ 10,000 – 20,000 DWT và các tàu chở hàng từ 20,000 – 30,000 DWT cho thị trường quốc tế và các tàu nhỏ hơn phục vụ thị trường nội địa và các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam.

Với khả năng quản lý, khai thác vận hành hiệu quả cũng như nguồn vốn được hoạch định, Thang Long Maritime cam kết triển khai các nhiệm vụ được giao bởi PVTrans tại thị trường trong nước cũng như tăng thị phần ở thị trường nước ngoài.

Hiện nay, Thang Long Maritime đang tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, hướng đến tăng cường năng lực hoạt động và dịch vụ trên quy mô toàn cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *