Join our team

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí; chăm lo đời sống CBCNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông và đóng góp cho xã hội.

Là một đơn vị thành viên của PVTrans, Thang Long Maritime hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu sản phẩm, hóa chất, dịch vụ Đại lý Hàng hải, Logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Chúng tôi luôn cải thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp của mình với nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ phúc lợi tốt cho cán bộ, nhân viên và thuyền viên.

Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ phục vụ chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cúng tôi đang cần tuyển dụng các chức danh sau:

I. CBNV bộ máy điều hành:

 1. Giám sát an toàn (Supt. ATPC): 01
 2. Chuyên viên Thuyền viên: 01

Yêu cầu cơ bản đối với chức danh Giám sát an toàn:

 • Chuyên môn: Điều khiển tàu biển (Navigation).
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh (trình độ B/tương đương trở lên).
 • Kỹ năng máy tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm quản lý.
 • Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm làm Marine Supt hoặc Deck Officer.
 • Độ tuổi: Từ 30 – 45 tuổi.
 • Nhiệm vụ chính: Giám sát an toàn cho đội tàu, hỗ trợ CDI & SIRE vetting. Cụ thể:
  • Lập bảng theo dõi tổng hợp toàn bộ hồ sơ giấy tờ tàu và thông báo kịp thời đến các phòng chức năng xử lý các GCN sắp hết hạn. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý và giấy chứng nhận của đội tàu. Trực tiếp liên hệ với Chính phủ tàu mang cờ xin cấp các giấy chứng nhận do Chính quyền hành chánh cấp các GCN thuộc phạm vi phòng quản lý.
  • Chuẩn bị, tổ chức và triển khai mời Oil major vetting tàu.
  • Cập nhật Q88, HVPQ, Crew Matrix, TMSA cho các tàu.
  • Theo dõi, cập nhật, giám sát, triển khai áp dụng và thông báo các thông tin về quy định của Việt Nam, Quốc tế về hàng hải cho phòng ban Công ty, đội tàu.
  • Đầu mối giải quyết các vấn đề an toàn liên quan đến các hoạt động hàng hải của Công ty;
  • Quản lý, lưu trữ tài liệu của bộ phận, của phòng.
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu cơ bản đối với chức danh Chuyên viên Thuyền viên:

 • Chuyên môn: Quản lý nguồn nhân lực, Hàng hải, Kỹ thuật tàu biển, Luật.
 • Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh (trình độ B/tương đương trở lên).
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuyền viên.
 • Độ tuổi: Từ 22 -30 tuổi.
 • Nhiệm vụ chính:
  • Tuyển dụng thuyền viên: Thông báo, tìm kiếm, lập danh sách, kiểm tra GCN, sắp xếp hồ sơ, lập kế hoạch phỏng vấn các thuyền viên dự tuyển.
  • Soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng MLC, hợp đồng trách nhiệm các quyết định tiếp nhận, điều đồng đối với thuyền viên.
  • Theo dõi, quản lý, cập nhật và gia hạn các giấy tờ, bằng cấp đi biển của từng thuyền viên (bao gồm bằng cấp chính đối với thuyền viên dự trữ và bằng cấp photo đối với thuyền viên công tác trên tàu) đảm bảo luôn đầy đủ và còn hiệu lực, sẵn sàng công tác.
  • Cập nhật các chính sách, quy định mới của nhà nước có liên quan và các công ước, quy định, nghị quyết của các tổ chức quốc tế thuộc chuyên ngành liên quan đến thuyền viên.
  • Thu thập, thống kê, chấm công và theo dõi lương cho thuyền viên dự trữ và đội tàu.
  • Tư vấn cho Lãnh đạo phòng các chính sách, chế độ đãi ngộ, công đoàn của thuyền viên. Kết hợp với phòng TCKT và các phòng chức năng liên quan để thực hiện công tác BHXH, BHYT, MST cá nhân, miễn trừ gia cảnh…và các chế độ, chính sách cho thuyền viên.
  • Mua sắm, quản lý và cấp phát bảo hộ lao động cho thuyền viên và các cán bộ Công ty lên tàu làm việc.
  • Lập kế hoạch theo quý, năm cho công tác điều động, thay ca thuyền viên.
  • Lập kế hoạch theo quý, năm cho công tác điều động, thay ca thuyền viên.
  • Trực tiếp giao dịch với đại lý, phòng liên quan trong việc triển khai công tác điều động, thay ca. Theo dõi liên tục cho đến khi thuyền viên nhập tàu hoặc về đến nơi hồi hương.
  • Đề xuất và tổ chức thực hiện các khóa huấn luyện, đào tạo – tái đào tạo bổ sung và nâng cấp thuyền viên đang dự trữ nghỉ ca trên bờ, thuyền viên công tác trên tàu theo kế hoạch đã được duyệt, thực hiện theo Quy chế đào tạo của Công ty.
  • Tổ chức cuộc đánh giá định kỳ cho sỹ quan quản lý.
  • Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác quản lý thuyền viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

II. Thuyền bộ (21 người) cho tàu 13.000DWT vận tải dầu sản phẩm/hóa chất:

 1. Thuyền trưởng
 2. Máy trưởng
 3. Đại phó
 4. Máy 2
 5. Thuyền phó 2
 6. Máy 3
 7. Sỹ quan điện
 8. Thuyền phó 3
 9. Máy 4
 10. Thuỷ thủ trưởng
 11. Thợ cả
 12. Thợ bơm
 13. Thuỷ thủ AB (03 người)
 14. Thuỷ thủ OS
 15. Thợ máy Oiler (03 người)
 16. Bếp trưởng
 17. Phục vụ

III. Các yêu cầu chung:

 • Bằng cấp, chứng chỉ: Phù hợp với vị trí công tác (vd: Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến chức danh như: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện/Điện từ động tàu biển… (Trừ Cook))
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong vị trí dự tuyển.
 • Hồ sơ: Crew card (theo form), các bằng cấp, chứng chỉ hiện có và lịch sử đi biển. Đối với vị trí CBNV bộ máy điều hành: Sơ yếu lý lịch và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

Các ứng viên phù hợp vui lòng liên hệ:

 • Thuyền viên: Trưởng bộ phận thuyền viên, Phòng An toàn Pháp chế – Thuyền viên, Công ty TLM. Email: crewing@tlmarine.vn. Mr. Chiến +84 9033 777 82.
 • CBNV bộ máy điều hành: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Hàng hải Thăng Long. Email: info@tlmarine.vn. Ms Huyền 0338 113 684.

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà PVFCCo Tower, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.

(Cập nhật: 08/6/2023)