Dịch vụ Thương mại

Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS), thuộc hệ thống Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thang Long Maritime có quan hệ đối tác tốt đẹp và truyền thống với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *