Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thăng Long Maritime

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính gửi đến quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Thăng Long Maritime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *