CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN – INTERNAL AUDIT

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long luôn chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công việc hiện nay cũng như chuẩn bị đội ngũ nhân sự phục vụ phát triển bền vững của công ty. Việc cử cán bộ chuyên viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn luôn được BGĐ công ty chú trọng. Đặc biệt, công tác đào tạo nội bộ luôn là chiến lược trọng tâm mà trong đó thể hiện sự nhất quán, đồng lòng và xuyên suốt trong các chỉ đạo, chính sách đã được Công ty ban hành.

Nhằm trang bị thêm những kiến thức hiểu biết cho đội ngũ CBNV, ngày 31/10/2023 và ngày 01/11/2023 vừa qua,  Công ty đã mời ông Salah Boudemala đại diện của Lloyd’s Register EMEA đến để thực hiện khoá đào tạo đánh giá viên-  Internal Audit. Khoá học về Internal Audit là một phần quan trọng và thiết yếu đối với sự phát triển chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao kiến thức về an toàn và khả năng đánh giá nội bộ trong Công ty. Đặc biệt, đây là một công cụ hỗ trợ đắt lực để đảm bảo tuân thủ theo ISM (International Safety Managementvà SMS (Safety Management System). Khoá học đã trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ nhân viên văn phòng nâng cao hiểu biết về ISM Code, cải thiện khả năng quản lý giám sát hoạt động của tàu đáp ứng tiêu chuẩn của TMSA. Các yêu cầu của PSC, Flag state, Class, Oil major, CDI,…

Sau 2 ngày giảng dạy và học tập nghiêm túc dựa trên những tình huống thực tế, cùng nhau trao đổi và thảo luận thì 100% CBNV đã hoàn thành khoá học và được cấp  ISM Code Internal Auditor.

 Khoá học Internal Audit không chỉ mang lại kiến thức sâu sắc mà còn là bước đột phá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý và an toàn của công ty, sẽ giúp ích rất nhiều cho CBNV công ty trong công tác quản lý, vận hành, khai thác đội tàu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *