CÔNG TY CP HÀNG HẢI THĂNG LONG GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long như file chi tiết đính kèm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *