CÔNG TÁC BẢO QUẢN, SỬA CHỮA TÀU PVT DAWN TẠI SINGAPORE NGÀY 09/11/2023 ĐẾN 13/11/2023.

Như chúng ta cũng biết, đội tàu Thang Long Maritime khai thác trong Womar pool, do đó hoạt động khai thác hàng hóa là liên tục, hơn nữa hàng hóa chuyên chở của tàu chủ yếu là hóa chất nhẹ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nên việc bảo quản bảo dưỡng sơn sửa trang thiết bị là rất hạn chế. Đây hiện là vấn đề trăn trở của Ban lãnh đạo công ty trong suốt quá trình khai thác tàu.

Với tình trạng hiện tại như thế nên ngay khi có kế hoạch tàu về trả hàng tại SINGAPORE, nơi có lượng mặt hàng vật tư phong phú, giá cả được xét vào mức rẻ của thế giới. Ban lãnh đạo công ty cùng với các phòng chức năng đã tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện cung cấp vật tư đầy đủ nhất có thể.

Bên cạnh đó cũng đã bố trí sắp xếp các đơn vị maker của các hãng thiết bị để khảo sát đánh giá tình trạng thiết bị, đưa ra phương án cấp vật tư sửa chữa cho thời gian sắp tới hoặc mục nào maker có thể thực hiện được ngay thì sửa chữa tại chỗ cho tàu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *