CÔNG TY CP HÀNG HẢI THĂNG LONG THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHẦN VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ của Công ty, chi tiết file đính kèm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *