Petrovietnam tổ chức tọa đàm với các đơn vị thành viên, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày 8/10, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn đã chủ trì buổi tọa đàm với các đơn vị thành viên, công ty điều hành và ban điều hành các dự án, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn đã giới thiệu về Kế hoạch xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) và Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ bao gồm 10 chương và 69 điều. Trong đó, tập trung vào các nhóm chính sách quan trọng trong Dự thảo như: Hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí; Quy định việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý; Quy định về ưu đãi đầu tư dầu khí và đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí; Quy định về các bước triển khai dự án trong hoạt động dầu khí; Quy định việc cho phép bên thứ ba tiếp cận các cơ sở hạ tầng có sẵn của Ngành Dầu khí… Đây là những nhóm chính sách hiện chưa được điều chỉnh và/hoặc quy định chưa đầy đủ trong Luật Dầu khí hiện hành, có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dầu khí.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Theo dự kiến, Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và trình Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Trước đó, ngày 23/9/2021, Bộ Công Thương có Công văn số 5839/BCT-DKT gửi xin ý kiến các cơ quan, Bộ ngành, các đơn vị về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và Dự thảo Tờ trình Chính phủ, nội dung các Dự thảo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Website của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, Bộ ngành và các tổ chức, các nhân có ý kiến về Dự thảo trước ngày 20/10/2021 (góp ý của các tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương và/hoặc trực tiếp trên website Chính phủ). Petrovietnam cũng đã gửi các công văn cho các đơn vị thành viên, công ty điều hành, ban điều hành và các nhà thầu dầu khí để góp ý Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Các điểm cầu trực tuyến

Đại diện các đơn vị, công ty điều hành, ban điều hành đã tích cực trao đổi, thảo luận, đưa ra các thắc mắc về các điểm trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), cũng như cho ý kiến đối với các nội dung chưa hợp lý, cần phải bổ sung để hoàn thiện, tạo cơ sở, hành lang pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Đặc biệt, các cơ chế, chính sách đối với từng đơn vị, công ty điều hành, ban điều hành tham gia trực tiếp vào các hoạt động trong chuỗi giá trị tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các dịch vụ liên quan.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, đề xuất, góp ý cho Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) của các đơn vị, công ty điều hành, ban điều hành.

Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu kết luận

Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với bối cảnh mới để loại bỏ các bất cập, vướng mắc phát sinh, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung có ý kiến góp ý để có thể đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn cũng kêu gọi các tập thể, cá nhân từng người lao động trong các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua, từ đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý thuận lợi, hiệu quả cho các hoạt động dầu khí.

PVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *